O pobytu

Pobyt ve tmě je potřeba si předem osobně objednat podle pokynů popsaných na stránce Přihlášení. Po ubytování v chatce si účastník zhasne lampičku, čímž pobyt zahájí. Všechny činnosti včetně jídla a hygienických potřeb dělá nadále po celou dobu v naprosté tmě. Zcela bez jakýchkoliv světelných zdrojů. V chatce je úplně sám kromě krátkých návštěv opatrovníka, který přichází jednou denně. nepravidelně v kteroukoliv denní hodinu. Účastník žádným jiným způsobem nekomunikuje s vnějším světem. Pokud se rozhodne pobyt ve tmě ukončit, může si kdykoliv rozsvítit a chatku opustit.

Místo pobytu

Zatemněná chatka, která je vybudována za účelem dlouhodobých pobytů ve tmě, je postavena na zahradě domu na okraji obce Dobrá u Frýdku-Místku. Místo se nalézá mezi poli u slepé silničky, která vede ještě k několika domům, a pak také končí v polích. Obec Dobrá leží v podhůří Moravskoslezských Beskyd asi 5 km od Frýdku-Místku směrem na Český Těšín.

Délka pobytu

Doporučujeme nejméně jednotýdenní pobyt na sedm nocí, například od soboty do soboty. Za tuto dobu tma vytvoří dostatečný prostor pro nová spojení jedince s jeho jemnými vnitřními světy. Pokud vás tak vaše srdce vede, je možné objednat pobyty dvoutýdenní i delší. Nejdéle však na sedm týdnů.

Vybavení chatky

Dřevěná, tepelně izolovaná chatka je vybavena jednoduše a účelně. Je utěsněna tak, že do ní zvnějšku neproniká žádné světlo. V chatce je k dispozici elektřina a teplá voda, je vyřešeno větrání. Je rozdělena na dvě místnosti, obytnou část a předsíňku.

V obytné části je postel, elektrický přímotop s termostatem, teplá peřina (v létě lehčí přikrývka), polštář, povlečení, karimatka na cvičení, polštářky na sezení, CD přehrávač s USB na flash disk na soubory mp3. V létě pak ještě přenosný větrák-ventilátor. V místnosti je dostatečný prostor na cvičení k protažení těla tak jak je každý zvyklý, např. klasické cviky jako jsou kliky a dřepy nebo jógová praxe či spontánní tanec.

V předsíňce je hygienické zázemí: suchý záchod, bidet, umyvadlo a sprchový kout. Záchod je řešen jako separační, to znamená, že se na “malou chodí” do bidetu a “na velkou” do odvětrávaného suchého záchodu.

Zvuky zvenčí

Chatka není zvukově izolované od okolí, je v ní slyšet zvuky běžné na vesnici. Někdy podle počasí i nevýrazný šum od aut z dálnice vzdálené asi 200 metrů, přestože u ní jsou vybudovány protihlukové bariéry. Zkušenost ukázala, že již po jednom dni stráveném ve tmě je člověk natolik vnořen do vnitřního světa, že na těchto zvucích nemá pozornost. Nebo je případně vítá jako vnější zdroj vibrací, který mu dává možnost lépe si uvědomovat prožívaný stav vědomí nebo aplikovat ctnosti srdce. Pro ty, kteří chtějí zažívat úplné ticho, jsou v chatce připraveny špunty do uší.

Co si vzít s sebou

Kromě předmětů osobní potřeby (čím méně, tím rychleji se ve tmě najdou), není potřeba nic zvláštního: pohodlné oblečení, ručník, případně sluneční brýle připravené pro den opuštění chatky, vytištěnou mapku s popisem cesty, v zimě přezůvky či teplé ponožky. V chatce nelze používat cokoliv co vydává světlo, například mobily nebo jiné technické vymoženosti dnešní doby, které mají displej či světelnou kontrolku.

Příjezd a odjezd

Většinou se začíná odpoledne s příjezdem mezi 14 a 19 hodinou, ukončení je dopoledne s odjezdem do 12 hodin.

V den odjezdu je dobré si ráno v chatce na delší dobu (např. půl hodiny) nejdříve rozsvítit připravené malé světýlko. Zkušenost říká, že při postupném vycházení ze tmy si oči zvykají dobře, přesto je dobré si po opuštění chatky nechat něco času o samotě na adaptaci. Výborná je vycházka, například do blízkého lesa, aby si člověk, který si připadá jako znovuzrozený, užil mnohosti barev a tvarů, které příroda poskytuje.

Přílet Tvůrce křídel 2

Jídlo a pití

V chatce je k dispozici dostatečné množství jablek a čerstvě praženého müsli (jako základ jsou ovesné vločky), které jsou určené k snídani a k svačinám. V době oběda přináší opatrovník chatky dvě termomisky (dvoustěnné nerez ešusy) s dvěmi porcemi vařeného vegetariánského (vegánského) jídla na oběd a večeři toho dne.

Toto jídlo je jednoduché, stejné jako jedí opatrovníci. Případné drobné požadavky na jídlo, jako je vynechání jednoho druhu potravin, které účastníkovi z nějakého důvodu nevyhovuje, lze domluvit na místě. Případné požadavky na jídlo je třeba včas (telefonicky nebo e-mailem) konzultovat s opatrovníkem.

Jíst potmě je úžasný zážitek. Chuť potravin je zvýrazněna tím, že do poslední chvíle člověk neví přesné složení následujícího sousta, a protože je dostatek času na chuťový průzkum, stává se i velmi prosté jídlo nevídanou slavností. Přesto se někteří účastníci rozhodují na část pobytu podpořit vnitřní transformaci očistným půstem, v tom případě stačí, když to nahlásí opatrovníkovi.

Vodu k pití si účastník nalévá z vodovodního kohoutku, kde je obecní dobrá voda. V případě zájmu, zejména v zimě, je možné si objednat u opatrovníka termosku s teplým čajem.

Opatrovnictví

Dar pobytu ve tmě je mimo jiné ten, že umožňuje propojení na neosobní či nadosobní úrovně. Propojení přímo na duši či vyšší jáství účastníka, na vyšší inteligenci. Toto je opatrovníky ctěno, podporují sebemistrovství každého účastníka a vedení neosobní silou či intuitivní inteligencí.

Sdílení zážitků

Jak bylo řečeno, jediným spojením s vnějším světem se pro účastníka stává návštěva opatrovníka chatky, který přináší jídlo. Pokud má účastník zájem, opatrovník zůstává na sdílení, kdy účastník popisuje zážitky z uplynulého dne. Při sdílení se zážitky formují do slov, čímž dochází k většímu pochopení souvislostí a uvědomění si jemných prožitků, které pokud by zůstaly nevysloveny, by mohly nepovšimnuty zmizet v zapomnění. Možnost vytěžit z nich moudrost by mohla zůstat nevyužita.

Nezřídka se stává, že účastník má pocit, že se nic neděje, že nic neprožívá, že se až nudí, ale pak vypráví mnoho vhledů, pochopení, vizí či snových zážitků z bohatého vnitřního světa, které by v případě, že by je zažíval v průběhu běžného života jevily jako omračující či úžasné. V případě, že to vznikne, může být v chatce sdíleno propojení některých zážitků či pocitů s konceptem žití ze srdce a vědomým tvořením vlastní skutečnosti. Takovýto rozhovor s opatrovníkem chatky si řídí účastníkovo srdce. Obvykle sdílení trvá 5 až 45 minut.

Příprava

Jediná obecně doporučená příprava je popsána na stránce Před příjezdem, kde je velké množství podpůrných informací, na které je dobré se zaměřit v dostatečném předstihu, tedy již v době, kdy se účastník přihlašuje. Pokud vás tyto nové informace míjejí, nejste na ně naladěni, není to překážka vašeho příjezdu.