Možné naladění před příjezdem do Dobré tmy

Chrám události

Motto: Láska se na Zemi projevuje skrz šest ctností: vděčnost, soucit, odpuštění, pokoru, pochopení a odvahu. Tyto ctnosti vyzařujeme z našeho energetického srdce.

Již před příjezdem by si účastník měl být vědom, že vstupuje do Chatky Ctností Srdce a Vědomého Tvůrcovství.

Co z toho vyplývá? Plyne z toho, že v chatce je přítomen potenciál tvořivé energie srdce srdcí všech účastníků před Tebou. Tito muži a ženy, každý svým originálním způsobem, otvírali svá srdce a tvořili z nich nové láskyplné vzorce způsobů vnímání. Tento potenciál je nabídnut k využití pro každého dalšího účastníka, tedy pro Tebe. Také to znamená, že i ty spoluvytváříš energii v chatce a usnadňuješ přístup k srdci všem lidem, kteří přijdou po tobě.

A to nejen těm, kteří budou po tobě v této chatce. Ale doslova všichni lidé na světě, kteří se rozhodnou spojit se svým srdcem, to díky tvému úsilí budou mít jednodušší. Skrz naše energetická srdce jsme všichni na planetě propojeni, proto máš potenciál být tvořitelem nového světa. Taková je moc tvého srdce, která je aktivována tvým rozhodnutím vědomě pracovat pro lidstvo, pro všechny bytosti na planetě. Nikoliv pouze pro přežití Tebe jako odděleného jedince bez ohledu na ostatní. Pobyt ve tmě je určen k této aktivaci a jejímu udržení jako stálého životního postoje nezávislého na vnějších podmínkách.

Na osobní úrovni může být Tvojí motivací, proč se před pobytem co nejčastěji ladit na ctnosti srdce, nesporný fakt, že toto naladění Ti umožní vnímat celý pobyt ve tmě jako přirozený, harmonický a smysluplný proces.

Spojení s ctnostmi srdce posílí přečtení následujících textů a rozjímání nad jejich obsahem. Je zřejmé, že pro některé účastníky je obtížné před příjezdem najít motivaci ke čtení a studiu. Zvláště pak v době, kdy jsme zahlcováni informacemi všeho druhu, se můžou sami sebe ptát, proč by měli něco číst. Těmto jedincům jasně říkám, že tyto nově získané informace jim budou ve tmě k užitku. V některých chvílích se ctnosti srdce stávají doslova první pomocí a poslední záchranou. Promění tvůj pobyt ve tmě v jiný druh transformačního zážitku, než v případě, že se o ctnosti srdce aktivně nezajímáš. Ctností srdce způsobí, že namísto přesunu vědomí z mysli do vyšší mysli nastane ve tmě přechod z mysli do srdce. A v srdci, tam je náš pravý domov.

Proto Ti vřele doporučujeme před příjezdem do tmy prohloubit Tvé napojení na své energetické srdce studiem (zaujatým čtením) níže uvedených textů. Texty jsou součástí projektů Tvůrců křídel, Řádu učitelů Lyricusu a Chrámů událostí zveřejněných na internetu. Tvůrcem projektů je učitel Lyricusu, který se podepisuje jednoduše James. Autoři a pozadí vzniku těchto projektů nejsou až tak podstatní, podstatná je Tvá chuť studovat tyto informace a aktivně je zapojovat do tvého života. Tímto Tvým přístupem bude již před pobytem proces vědomě započat a ve tmě bude moci pokračovat umocněn silou tmy.

Život ze srdce

Jak bylo řečeno, pobyt ve tmě by se neměl stát izolovanou exotickou exkurzí do vnitřního světa jedince, která je po pár dnech ve vřavě všedních dnů zapomenuta. K propojení jemných zážitků naší duše, se kterou jsme ve tmě v kontaktu, s každodenní realitou máme k dispozici nové techniky souhrnně nazývané Žití ze srdce. Smyslem Života ze srdce je, aby inteligence srdce napořád převzala vedení nad našim chováním, pocity a představami, a mysl se stala spolupracovníkem vyjadřujícím tuto inteligenci.

V článku Život ze srdce jsou představeny dvě velmi účinné techniky k naladění se na energetické srdce: Praxe Kdy-kterou-jak ctnost srdce použít a Mistrovský kruh šesti ctností srdce. Techniky jsou zde popsány, zařazeny do koncepčního rámce a diskutována motivace pro praktikování. Techniky nejsou vázány na žádný systém víry, proto se praxe označuje jako cesta nevěřících.

Každý zná pocit radosti a naplnění, který přichází vždy, když v nějaké situaci odpustí, je vděčný nebo někoho nebo něco pochopí. Mnoho lidí žije láskyplný život ze srdce intuitivně a nepotřebuje k tomu nic číst. Avšak článek popisuje nový přístup, kdy se ctnosti srdce používají vědomě. Jedinec se učí jak vědomě žít ze srdce. Toto je ta revoluce, kterou článek přináší, a nový směr pro naše životní úsilí.

Článek byl vytvořen Jamesem v rámci projektu Chrámů událostí. Český překlad má 51 stran a pdf soubor 2,4 MB. Můžeš si jej prohlédnout kliknutím na obrázek či stáhnout do počítače kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem v roletce Uložit cíl jako.

Praxe kdy-kterou-jak – Průvodce každodenním použitím

Mnozí cítí, že Život ze srdce a praxe Kdy-kterou-jak ctnost srdce použít je přesně to co potřebují. Nicméně tápají při hledání způsobu, jak tento značně abstraktní koncept zapojit do každodenního života. Ptají se kdy mám ctnosti srdce použít, kterou z nich a jak ji mám použít. V tomto případě se stává neocenitelným pomocníkem tento Průvodce praktikujícího. V hlavní části Průvodce je ukázáno na příkladu jednoho obyčejného dne jednoho muže pracujícího ve městě v kanceláři, jak je možno praktikovat a jakým způsobem ctnosti srdce mění životy jedincům, kteří se této praxi oddají.

Autorem je praktikující John Berges. Český překlad má 85 stran a pdf soubor 1,4 MB.

Energetické srdce a jeho účel v lidském osudu

Tento článek je vhodný pro ty, kteří se ptají: Jak mám zjistit, jaký je smysl mého života? Český překlad textu od Jamese má 13 stran a pdf soubor 240 kB.

Další materiály Lyricusu jsou k prohlédnutí a stažení na stránce www.wingmakers.cz, viz též stránka Další informace.