Pobyty ve tmě

Poslední aktualizace: 5. února 2019

Motto: Větší poměr světla není zapotřebí. Spíše je potřeba, aby vyšší inteligence světla a lásky byla uplatněna ve správných záležitostech a problémech, které lidstvo řeší.

Vycházející Srdce – Úvod od Jamese

Proč dlouhodobý pobyt ve tmě absolvovat?

Ve fyzické tmě náš mozek nedostává obvyklý přísun zrakových podnětů. Pokud se pro pobyt ve tmě rozhodneme, dáváme si čas zkoumat, co se děje, když chybí zrakové vjemy, na které jsme zvyklí, a často také závislí. Přichází něco nového, zatím nepoznaného. Přesně v této chvíli posilujeme naše spojení se svou duší a Prvotním zdrojem. Není důležité jak tento proces vnímá naše mysl, důležité je, že si ho uvědomujeme, vítáme ho a oceňujeme ho. Nejlepší způsob, jak proces podpořit, je postavit svou sebedůležitost stranou a okamžik od okamžiku projevovat moc ctností srdce. Můžeme být vděční, soucitní, pokorní, odpouštějící, chápající a odvážní. Posilněni svým hlubším spojením se svou duší se pak vracíme do fyzického světa s větším pochopením, soucitem, odpuštěním a vděčností.

Vybraný citát na začátku stránky dobře vystihuje důvod, proč jít do fyzické tmy. Podívat se na to, co v životě řešíme z jiné perspektivy, z perspektivy lásky, naší duše a ctností srdce. Po skončení pobytu nás srdce samo bez osobního úsilí navede do situací, kde z minulosti zůstaly nevyřešené záležitosti a problémy, a my, jako zástupci lidstva, je můžeme prosvětlit svým nově nabytým poznáním.

Je důležitá motivace?

Je nekonečné množství motivů, se kterými můžeme do tmy jít. Stejně tak jako světů, které si můžeme ve tmě vytvořit. Naše motivace vytváří naše zážitky, formuje náš pobyt. Zároveň si ve tmě můžeme všimnout, že náš svět ovlivňuje a tvoří ještě něco jiného, začneme si uvědomovat svůj vyšší účel. Samozřejmě, že svůj vyšší účel můžeme žít kdykoliv, avšak do tmy můžeme jít se záměrem, že si vyhrazujeme čas na hlubší zkoumání svého účelu. Vyšším účelem může být projevování ctností srdce v situacích každodenního života.

Proč tma?

Fyzická tma není během pobytu to nejpodstatnější. Do tmy jdeme sami za sebou, nikoliv za tmou, něčím nebo někým jiným. Tma má moc umožnit lepší kontakt se sebou samým, se svými vnitřními světy a se stavem jednoty. Fyzický svět oplývá mnohostí. Je nenahraditelný při sbírání nových zkušeností a podnětů, ale v tomto nekonečném oceánu možností je možné se ztratit, běhat od jednoho zážitku k druhému a myslet si, že jsou oddělené, přestat vnímat jednotu všeho co jest. Tma může díky své jednoduchosti pomoci znovuobjevit pocit jednoty a celistvosti.

Co můžeme od pobytů ve tmě očekávat?

Nic. To je nejlepší postoj s jakým můžeme do tmy jít. Není to vzrušující neočekávat nic a nechat se vést do neznáma prastarým hlasem, hlasem srdce?

Pro koho je pobyt určený?

Užitek ze tmy může mít každý, a to nezávisle na věku, zkušenostech, společenském zařazení, rodinném zázemí či čímkoliv jiném. Do tmy přijíždějí lidé z nejrůznějších fyzických realit. Spojuje je touha po sebe-objevování a hledání nových způsobů vnímání. Přesně řečeno, nepřijíždí za fyzickou tmou, ale za sebou samými, za tím, co přesahuje jejich současný způsob vnímání světa.

Jediným vodítkem pro rozhodnutí zda do tmy jít je impuls srdce, který se dá nazvat vlnou nadšení provázenou myšlenkou: „To jsem vždycky chtěl(a) a teď mám příležitost!“, za kterou následuje pocit radosti. Případné obavy z neznámého jsou rychle přeměněny na vzrušení z nového.

Pobyt v chatce neslouží pro posilování vlastního ega. Není určen pro ty, kdo si chtějí odpočinout od svých zaběhnutých stereotypních zvyků a po pobytu v nich znovu pokračovat. Pro ty, kteří přicházejí za exotikou, extrémním prožitkem a nechtějí propojit zážitky z vnitřních světů s vnějším světem svých každodenních realit. Ve slovníku lidí zaměřených na meditační praxi chatka není určena k meditaci a koncentraci mysli na vnitřní světelné, blažené světy bez kontemplace nad jejím praktickým významem a jejich uzemnění na zemi skrz vyjadřování srdečních ctností a snahou o větší láskyplnost ve všedním světě. I když se může tato motivace zdát lákavá, užitek z takového počínání je dočasný a pomíjivý.

Souhrnně lze říct, tma je vhodná pro každého, kdo je ochoten otevírat stále více a více své srdce.

Bytí ve tmě jako dobrodružství

Někteří lidé se nás po nadšeném povídání o pobytech ve tmě ptají, proč raději nejedeme o svém volném čase k moři či oceánu. Nevidí žádný důvod k cestě do tmy, protože neznají nekonečné možnosti průzkumu vnitřních světů, proti kterým i největší fyzická dobrodružství v dalekých zemích nebo s úžasnými novými lidmi se zdají být prázdná a všední. A naopak po pobytu ve tmě každá maličkost, vše co se dříve zdálo nicotné a bezvýznamné, nabývá nových rozměrů, převládá pocit úžasného dobrodružství sebepoznávání skrz každodenní život.